Kedves Székelyudvarhelyiek!

Szeretett városunk akkor volt sikeres, ha vezetőinek rátermettsége keresztény, nemzeti és konzervatív értékrenddel párosult. Az elmúlt tizenkét évben mindig hiányzott valami: hol a rátermettség, hol az értékrend, hol mindkettő! Hogy ki mennyire rátermett vagy tehetséges, azt az eredményei árulják el. Értékrendjét pedig a tettei, de semmiképpen sem a szavai…
A kezükben tartott választási programunk is csupán szavakból áll, mert nem állhat másból. Nem én, és nem is a jelöltjeink, hanem a székelyudvarhelyi emberek írták. Mi csak meghallgattuk őket. Ember tervez, Isten végez – tartja a mondás. Hogy rátermettek lennénk? Arra csak az Önök bizalma és a következő négy év adhat választ. Egy dolgot viszont felelősséggel ígérhetünk: sem pálfordulást, sem a gyökereinktől való eltávolodást, sem értékrendünk feladását nem fogják tapasztalni tőlünk.
Az idei választások ugyanakkor túlmutatnak Székelyudvarhely határain. A polgármester személyén vagy a tanács összetételén túl az igazi tét nem más, mint az, hogy megveti-e lábát Székelyföldön egy román párt? És ez még akkor is így van, ha felfedezhetünk néhány szimpatikus, de túl naiv, vagy jóhiszemű személyt a Partidul Oamenilor Liberi listáján.
Tisztelettel kérem Önöket, ne engedjük, hogy így legyen!

1. Szavahihető, felelős és hiteles Polgármesteri Hivatalt!

 • A Polgármesteri Hivatal iránti közbizalom visszaállítása
 • Ösztönző munkahelyi légkör megteremtése, a közhivatalnokok megbecsülése
 • Hiteles kommunikáció kialakítása
 • A felesleges, időt és energiát pazarló tevékenységek, pereskedések megszüntetése
 • Rugalmas problémamegoldás, gyors és összehangolt ügyintézés
 • Állandó konzultáció a lakossággal, vállalkozásokkal, intézményekkel, szervezetekkel
 • A csereháti lakások eladhatóságának gyors rendezése és új tömbházak építése

2. Kézzelfogható infrastruktúra-fejlesztést!

 • Szakmai bizottság újraalakítása és szakszerű működtetése
 • A közlekedési körgyűrű megvalósításának érdemi előremozdítása
 • A város közúti forgalmának újragondolása, átszervezése
 • A várost teljesen lefedő kerékpárút kiépítése
 • A Bethlenfalvi út–Fások utca kereszteződés kivitelezésének felgyorsítása
 • Az Orbán Balázs–Wesselényi Miklós–Nicolae Bălcescu utcák csomópontjának korszerűsítése

3. Valós köztérrendezést!

 • Város- és műemlékvédelmi program elindítása, a történelmi városközpont épületei és közterei arculatának megőrzése, korhű megújítása
 • A városközpont rendezési tervének kidolgozása, sétálóutca kialakítása
 • A központi illemhely teljes felújítása, egy további – Dávid Ferenc tér – létrehozása
 • A telekkönyv (volt Közfürdő) épületének rendezése
 • Új parkoló felületek létrehozása a lakónegyedekben, a meglévők korszerűsítése
 • A lakónegyedi közterek (Kisköved utcai tér) rendezése
 • A garázsok alatti területek bérleti szerződéseinek meghosszabbítása

4. Érzékelhető gazdaságfejlesztést és munkahelyteremtést!

 • A helyi vállalkozók bizalmának erősítése, a kapcsolattartás minőségének javítása
 • Gazdaságfejlesztési Iroda létrehozása és működtetése a Városházán
 • Gazdaságfejlesztési stratégia kidolgozása
 • Beruházások és befektetések ösztönzése
 • Ipari és szolgáltatási park létrehozása
 • A helyi termékek és szolgáltatások fejlesztése, népművészek segítése
 • Fedett piaci tér kiépítése

5. Innovációt a közszolgáltatásokba!

 • Az Urbana Rt. közszolgáltatásainak fejlesztése, tevékenységi körének kibővítése
 • A Szejkefürdő közművesítésének átvétele, fejlesztése
 • A közvilágítás kiterjesztése, az akadálymentesítés folytatása
 • Az esővíz elvezető rendszer felújítása és bővítése
 • A teljes víz- és szennyvízhálózati korszerűsítése és bővítése uniós forrásokból

6. Iskolavároshoz méltó, minőségi oktatást!

 • Az oktatási intézmények–tanfelügyelőség–önkormányzat hármas párbeszédének javítása
 • Egy fenntartható helyi oktatáspolitika meghonosítása
 • Az Oktatási Kerekasztal működtetése
 • A szakoktatás és a duális képzés fejlesztése
 • A székelyudvarhelyi asszisztensképzés felsőoktatásának elindítása, a Sapientia Egyetem letelepítése, a felsőoktatási szakok palettájának bővítése
 • Az iskolaépületek korszerűsítésének folytatása
 • A tanulók számára fogászati rendelő létrehozása
 • Az ingyenes, illetve az egyesített sportprogramok támogatása
 • Ingyenes iskolabuszok indítása
 • Környezettudatosságra nevelés

7. Kultúránk, örökségünk, közösségi életünk védelmét!

 • Határozott lépések a kulturális stratégia terén
 • Kulturális Központ létrehozása és működtetése
 • A Táncház-mozgalom, valamint a népi kultúra fejlesztése
 • A Hagyományok Házának létrehozása
 • A Székelytámadt Vár és környékének fejlesztése
 • A Művelődési Ház fejlesztése, bővítése
 • A kortárs művészeknek alkotó-, illetve kiállító terek biztosítása
 • A múzeumi tér kibővítése
 • Nyirő József Kulturális Központ és Emlékház létrehozása
 • A Székelyföldi Filharmónia fenntartásának biztosítása
 • Hagyományainkat, kulturális örökségünket és nemzeti önazonosságunkat hirdető és megerősítő programok felkarolása, közösségi események szervezése és támogatása

8. Életerőt, egészséget!

 • A Városi Kórház támogatása, közös fejlesztési lehetőségek kidolgozása
 • Építő jellegű párbeszéd visszaállítása az egészségügyi intézmények vezetőivel
 • A rekreációs és rehabilitációs területek fejlesztése (Szejkefürdő, Kerekerdő)
 • A megelőzés és az egészséges életmód népszerűsítése
 • Túraútvonalak kialakítása és fejlesztése
 • A családorvosi rendelők, illetve a fogorvosi ellátás támogatása
 • Stratégia kidolgozása járványügyi helyzetekre

9. Sikeres, sokszínű sportéletet!

 • Városi sportstratégia kialakítása a terület szakembereinek bevonásával
 • A Városi Sportklub tevékenységének bővítése
 • A versenysport utánpótlásának támogatása
 • Az atlétikapálya és a stadion teljes körű fejlesztése
 • Strandfelújítás, a Városi Uszoda megépítése
 • Egy új Sport- és Rendezvényközpont, benne sportmúzeum létrehozása
 • Sportorvosi kabinet kialakítása
 • A tömeg- és hobbysportok támogatása
 • A központi park – mint szabadidős és sportolási központ – átgondolása és megtervezése

10. Csalogató, hamisítatlan vendégvárást!

 • Székelyudvarhely város arculatának, turisztikai márkájának kialakítása
 • Turisztikai fejlesztések kezdeményezése és kivitelezése a környező településekkel együttműködésben
 • Turistacsalogató, valamint helyi értékeinket bemutató események, fesztiválok szervezése
 • A Szejkefürdő fejlesztése

11. Támaszt nyújtó, gondoskodó szeretetet!

 • A szociális szolgáltatásokat végző civil szervezetekkel való partnerségek megerősítése, tevékenységeik összehangolása
 • Fejlesztőközpont a fogyatékkal élő gyerekek számára
 • Gyengén, valamint nem látó fiataloknak magyar nyelvű iskola
 • Védett műhelyek létesítése, a szociális gazdaság fejlesztése
 • Nappali központok, lakóotthonok létrehozása időseknek
 • A fogyatékkal élők speciális fogorvosi ellátásának megteremtése
 • Hátrányos helyzetű személyek és családok, valamint kisnyugdíjasok részére kedvezményes élelmiszerüzlet létrehozása
 • Az Idősek Tanácsának felállítása

12. Érdemi felzárkóztatást!

 • A roma lakosság integrációja foglalkoztatási, oktatási, egészségügyi és lakhatási integrált uniós fejlesztési programmal
 • A Budvár, Termés, Holló és Éltetőkút utcák urbanisztikai helyzetének rendbetétele